Priser

Vi har vårdavtal med Region Skåne vilket innebär att du betalar samma avgift som vid ett besök på en sjukhusmottagning.

Patientavgifter i Skåne 1177

  • Läkarbesök
  • Läkarbesök med remiss
  • Yngre än 20 år
  • Äldre än 85 år
  • 300 kr
  • 100 kr
  • 0 kr
  • 0 kr

Läkarbesök  300 kr

Läkarbesök med remiss  100 kr

Yngre än 20 år  0 kr

Äldre än 85 år  0 kr

Vi tillämpar Region Skånes riktlinjer för högkostnadskort och frikort. Detta innebär att du måste avboka ditt besök senast 24 timmar innan om du inte kan komma, annars debiteras du för uteblivet besök; 600 kr för ett läkarbesök. Frikort gäller inte och avgiften får inte registreras i högkostnadskortet. Detta gäller oavsett anledning till det uteblivna besöket.

Patienter med giltigt förhinder kan slippa betala. Det är personalen på mottagningen som avgör om skälet är giltigt.

Du kan betala med kort eller Swish. Vi tar inte kontanter. Betalning kan inte göras via faktura utan endast på plats.