Priser

Vi har vårdavtal med Region Skåne vilket innebär att du betalar samma avgift som vid ett besök på en sjukhusmottagning.

Patientavgifter i Skåne 1177

  • Läkarbesök
  • Läkarbesök med remiss
  • Yngre än 20 år
  • Äldre än 85 år
  • 300 kr
  • 100 kr
  • 0 kr
  • 0 kr

Läkarbesök  300 kr

Läkarbesök med remiss  100 kr

Yngre än 20 år  0 kr

Äldre än 85 år  0 kr

Reglerna för högkostnadskort och frikort gäller. Avboka ditt besök senast 24 timmar innan, annars debiteras du för uteblivet besök enligt Region Skånes riktlinjer, 600 kr för ett läkarbesök.

Du kan betala med kort eller Swish.