Behandlingar och undersökningar

Vi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska sjukdomar och besvär.

Läs mera nedan under varje rubrik.

Blödning som kommer på annan tid, i annan mängd eller uteblir jämfört med förväntad menstruationsblödning brukar vanligen benämnas avvikande blödning. Det kan också inkludera samlagsblödning eller blödning efter övergångsåldern/klimakteriet.

Undersökningen vid avvikande blödning innefattar ofta vaginalt ultraljud för att kunna bedöma livmoderhålan och hitta orsak till blödningen.

Man kan besväras av blodbrist om blödningen är långvarig eller riklig.

För gärna dagbok hur ditt blödningsmönster ser ut innan ditt besök här för att lättare kunna ta reda på vad som är orsaken till din avvikande blödning och hur vi ska kunna hjälpa dig. Om du står på P-piller kan blödningen orsakas av ett uppehåll i medicineringen eller en glömd tablett.

I anslutning till menopausen, dvs övergångsåldern, kan ett flertal symtom uppkomma. Det kan röra sig om värmevallningar, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller att ”inte känna igen sig själv”. Vi kan hjälpa dig att ta reda på mer och erbjuda dig behandling. Samma behandling passar inte alla! Besvären kan orsakas av östrogenbrist då äggstockarna i denna fas i livet långsamt tappar sin hormonproduktion. Dock kan det finnas flera orsaker till dina symtom och andra behandlingar kan bli aktuella.

Att inte kunna hålla tätt eller ha svårt att hinna till toaletten i tid är ett vanligt men besvärligt problem som kan ha flera orsaker. Detta kan drabba kvinnor i olika åldrar och ha stor påverkan på vardagslivet. Du är inte ensam!

Förbered dig gärna inför besöket med att ha en aktuell medicinlista med dig. Vi går igenom dina tidigare sjukdomar och du får med dig en lista där du ska fylla tider och mängd vid toalettbesök och dryck.

Magont, eller buksmärtor, är vanligt och kan ha ett flertal orsaker och bakomliggande faktorer. Smärtan kan ha sin orsak i de gynekologiska organen, men kan också härröra från andra organ, tex tarm, gallblåsa eller urinvägar. Utredning av smärta innefattar gynekologisk undersökning och vaginalt ultraljud. Inte sällan är det svårt att peka på en tydlig orsak till besvären då stressande faktorer i vardagen kan ge upphov till samma besvär.

Endometrios är en gynekologisk åkomma där öar av livmoderslemhinna ligger utanför livmodern och orsakar ”menssmärtor” på andra ställen vid tid för menstruation. Besvärens allvarlighetsgrad och utbredning är ofta väldigt olika mellan olika individer. Behandlingen kan röra sig om smärtstillande läkemedel, hormonbehandling eller en kombination av dessa.

Blödning i tidig graviditet är vanligt och i de flesta fall ofarligt och övergående. Dock kan det röra sig om ett missfall. Missfall är ofta förekommande i befolkningen, ffa i tidig graviditet, men kan vara en traumatisk händelse i en kvinnas liv. Vi kan med hjälp av vaginalt ultraljud bedöma om din graviditet är levande eller inte och därefter föreslå behandling. Ibland kan det behövas flera besök för att kunna vara säker på om det verkligen rör sig om ett missfall. Blödning kan också vara ett symtom på en graviditet som sitter utanför livmodern, dvs utomkvedshavandeskap, och detta är något som behöver uteslutas.

Att själv kunna bestämma över sitt liv, hur många barn man önskar och när det passar bäst med en graviditet är en rättighet för varje kvinna.

Det finns många möjligheter att förebygga oönskade graviditeter och vi hjälper dig att välja rätt metod som passar dig.

Preventivmedel kan också användas i blödningskontrollerande syfte, tex vid rikliga menstruationer eller vid kraftiga menssmärtor

Bekräftelse av att graviditeten sitter rätt kan göras med ultraljud från ungefär graviditetsvecka 6. I tidig graviditet kan det uppstå flera symtom, tex blödning, buksmärtor, illamående och spända bröst. Blödning i tidig graviditet är vanligt förekommande och ofta ofarligt och övergående. Vi hjälper dig att undersöka graviditeten och du är välkommen hit fram till graviditetsvecka 22.

Underlivsbesvär kan vara rikliga eller illaluktande flytningar, klåda, sveda, eller rodnad. Vid gynundersökning kan vi ofta lokalisera orsaken, ibland med mikroskopet till hjälp. Det kan röra sig om en infektion eller bakomliggande sjukdom.

Vi erbjuder provtagning mot sexuellt överförbara sjukdomar som också kan göras via självprovtagning. Detta inkluderar bla bakterier som Klamydia, Gonorré och Mycoplasma. Provtagning görs tex vid insättning av spiral, stark misstanke om smitta eller symtom som avvikande blödning, klåda, sveda eller urinvägsbesvär.

Framfall kan drabba kvinnor i olika åldrar och orsakas av en försvagning av muskulaturen i bäckenet. Detta kan i sin tur påverkas av tryck från buken som tex efter många graviditeter och förlossningar eller långvarig förstoppning men påverkas också av ärftliga faktorer.

Symtomen på framfall kan vara en tyngdkänsla i bäckenområdet, urininkontinens, upplevelse av att något buktar ut från slidan eller att man sitter ”på en boll”.

Vi hjälper dig med undersökning och utredning av framfall och diskussion kring behandling.

I äggstockens normala månatliga cykel bildas under hela kvinnans fertila liv ett stort antal vätskefyllda äggblåsor som skyddar ägget inför ägglossning. Dessa blåsor kan ibland kvarstå och bli större. De är ofta ofarliga och försvinner av sig själva.

Dock kan det i eller utanför äggstocken finnas förändringar som också är vätskefyllda, de kallas då cystor (vätskefylld blåsa). De flesta förändringar på äggstocken är godartade, men elakartad tumör behöver ibland uteslutas. Äggstockarna undersöks med vaginalt ultraljud och ofta behöver flera undersökningar göras för att se hur en äggstockscysta ändras över tid.

Man skiljer på de förändringar som finns i livmoderkroppens muskel och de som finns i livmoderhålan. Muskelknutor (myom) sitter i eller på livmoderkroppen men kan också sitta inuti livmoderhålan. De är ofta ofarliga, men kan ge symtom om de blir stora och kan då behöva opereras bort.

I livmoderhålan kan det finnas slemhinneflikar (polyper) som kan orsaka blödningar. Ofta tas cellprov från livmoderhålan (endometriebiopsi) för att utesluta cancer.

I dagligt tal menar man ofta livmoderhalsen (cervix) när man pratar om cellförändringar. Det är vanligt att ha cellförändringar eftersom cellerna på ytan på livmodertappen är i ständig förändring under livet. I Sverige finns ett screeningprogram där alla kvinnor från 23 års ålder erbjuds att ta prov från livmodertappen (cellprov) för att i god tid hitta cellförändringar som är allvarliga (höggradiga) och kan på sikt orsaka livmoderhalscancer. Provet tas antingen via självtest eller hos barnmorska. Om du har cellförändringar kan du erbjudas att genomgå kolposkopi hos oss där vi tydligare kan se hur dina cellförändringar ser ut. Se vidare under kolposkopi.

HPV (humant papillomvirus) är ett virus som finns i många varianter. Viruset finns bla på livmodertappen och ger inte några symtom. De flesta människor har eller har haft HPV men läker ut viruset av sig själv. Vissa typer av HPV kan orsaka höggradiga cellförändringar.

Vi kan hjälpa dig och din partner om ni inte lyckats bli gravida efter ca ett års försök. Vi erbjuder basal utredning med undersökning, provtagning och vid behov remiss till specialistklinik inom reproduktionsmedicin.

Först observeras underlivet utifrån; blygden (vulva), mellangården (perineum), ljumskar och ändtarm. Därefter förs ett instrument in i slidan, spekulum, för att kunna se in till livmodertappen. Ofta används även en depressor för att lyfta upp främre slidväggen för bättre sikt.

Livmodern och äggstockarna undersöks med två fingrar i slidan och en hand på magen.

Ultraljudsundersökning i slidan är en fantastisk möjlighet att komma närmare de gynekologiska organen och få bättre bild än om undersökningen görs utifrån magen. En stav förs in i slidan och då kan livmoderkropp, livmoderhals, äggstockar och delar av tarmen ses.

Möjlighet finns också att göra ultraljud via mellangården eller ändtarmen.

Den vanliga cellprovstagningen inom screeeningsprogrammet för livmoderhalscancer görs hos barnmorska eller med självtest. Vi tar cellprov om du har haft symtom där detta är motiverat.

Cellprov tas på livmodertappen via en tunn spatel och en liten mjuk borste. Cellerna ska komma från tappen och en liten bit in i livmoderhalsen.

Kolposkopi är en utvidgad undersökning av cellförändringar på livmodertappen. Via ett mikroskop kan bilden förstoras och cellförändringarna lättare studeras. Livmodertappen penslas med en vätska vilket gör att cellförändringarna träder fram och allvarlighetsgraden kan bedömas. Ofta tas vävnadsprov för att få mer information om cellförändringarna. Du kan få bedövning med spray på livmodertappen. Vävnadsprovet skickas till ett laboratorium där en mikroskopundersökning görs. Svar kommer till dig efter 4-6 veckor.

Vi kan sätta in en spiral som du själv har med dig. Spiralen ska ligga inuti livmoderhålan och ser ut som bokstaven T när den är utfälld i livmodern. Den är mjuk och lätt att fälla ut och ihop. Spiralen insätts med en insättningsrör som följer med förpackningen. Den kan tas ut genom att dra i trådarna vilket innebär att den fälls ihop och glider ut.

För att kunna bedöma vad som är orsaken till en avvikande blödning kan man behöva göra en spolning av livmoderhålan (hydrosonografi). Vatten sprutas in i livmoderhålan via en tunn slang och då kan förändringar ses via ultraljud.

Spolning av äggledare kan göras för att bedöma om det är fri passage i dessa, tex i utredning av barnlöshet.

Vid utredning av avvikande blödning är det vanligt att ta ett cellprov från livmoderhålan (endometriebiopsi). Det tas med ett tunt instrument som ser ut som en plastpinne. Ibland är dock provmaterialet alltför sparsamt för att cellerna ska kunna bedömas. Då behövs mer material från livmoderhålan och då kan en skrapning behövas för att få ut tillräckligt med celler. Detta görs i lokalbedövning som läggs med sprutor i eller runt livmoderhalsen. Ett instrument förs in i livmoderhålan och skrapar ut vävnad.