Om oss

Vår målsättning är att kunna erbjuda alla kvinnor en god tillgänglighet vid gynekologiska besvär och symtom. Vi vill tillhandahålla en trygg miljö med professionellt och personligt bemötande där vi baserar vårt arbete på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar enligt vårdavtal med Region Skåne och tillämpar sedvanliga patientavgifter och regler för besök, bla uteblivet besök. Ingen remiss krävs.

Vi erbjuder tolkning via telefon med auktoriserade tolkar.

Maria Abrahamsson

Maria Abrahamsson

Specialistläkare Gynekologi, Obstetrik

Har tidigare arbetat på både kvinnokliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad och inom Verksamhetsområde Kvinnosjukvård, Skånes Universitetssjukhus Malmö och Lund.

Annika Ljungqvist

Annika Ljungqvist

Undersköterska

Har många års erfarenhet av arbete inom gynekologi.

Integritetspolicy

Vi värnar om den personliga integriteten för våra patienter och är därför noga med att hantera de personuppgifter som anförtros oss på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning. Vi utövar sekretess och lämnar endast ut personuppgifter efter medgivande av patienten.